Barometer Duurzame Evenementen

Stichting Duurzaam Organiseren heeft in samenwerking met Stichting Milieukeur de Barometer Duurzame Evenementen opgezet. Dit is een milieucertificaat, waarbij een duurzaam evenement via een set van milieucriteria kan scoren op brons, zilver of goud. De Barometer Duurzame Evenementen biedt een duidelijk overzicht van relevante processen, waarbij een bepaalde norm behaald moet worden. De criteria beslaan een breed scala aan onderwerpen waarop bij evenementen duurzaamheidswinst te behalen valt zoals organisatie en management, energie, water, hygiëne en schoonmaak, afval, catering, mobiliteit, locatie en bodem en groen. Er zijn verplichte en optionele criteria.

Het doel van het bronzen niveau is het motiveren van evenementorganisaties om structureel met milieumanagement bezig te zijn. Het is laagdrempelig en betreft eisen welke voortkomen uit wetgeving of aangevuld met overwegend kostenbesparende milieumaatregelen. Voor brons moet een evenement voldoen aan de verplichte criteria plus per thema aan een extra item. Daarnaast moeten minimaal 60 optionele punten vergaard worden. In de basis is een duurzaamheidsbeleid opgesteld en gecommuniceerd, een milieucoördinator aangesteld, worden diverse waarden geregistreerd en worden thematisch maatregelen doorgevoerd zoals oa het gebruik van milieuvriendelijkere aggregaten, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en inkoop van duurzaam eten en drinken.